Na liście startowej znalazło się ostatecznie 14 ekip z całej Polski. Zachęcamy do zapoznania się z listą uczestników: http://www.aeroklub.lublin.plW czwartek 3 marca br. odbyła się ceremonia otwarcia zawodów. Patronat honorowy nad zawodami objęła wojewoda lubelski Genowefa Tokarska, a przewodniczącym komitetu honorowego był marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman.Zawodom patronowała też Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Dla PAŻP było to kolejne spotkanie z pasjonatami lotnictwa pozwalające na promowanie PAŻP jako pracodawcy. Była to również szansa na pozyskanie kandydatów do pracy w żegludze powietrznej.W sobotę 5 marca br. odbyły się ostatnie konkurencje – przy silniejszym niż w dniach poprzednich wietrze. Przy tak trudnych warunkach pogodowych realizacja wszystkich zaplanowanych konkurencji była ogromnym sportowym sukcesem. Gratulujemy uczestnikom odwagi i samozaparcia.Konkurencje sobotnie były też okazją do spotkania Prezesa PAŻP Krzysztofa Banaszka z pilotami, organizatorami zawodów oraz kierownictwem Aeroklubu.Uroczyste zakończenie imprezy i ogłoszenie wyników odbyło się w sobotę o godz. 20:30 w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W imieniu Prezesa PAŻP puchar dla zwycięzców zawodów wręczał Dyrektor Andrzej Hawryluk.Oficjalne wyniki zawodów: http://www.aeroklub.lublin.pl

Więcej informacji: http://www.aeroklub.lublin.pl/aeroklub/dane.htmlWręczanie nagród przez Dyrektora w PAŻP, Andrzeja Hawryluka.Fot.: Aeroklub Lubelski

Leave a Reply

Your email address will not be published.