Współorganizatorami konferencji są: Krajowa Sekcja Lotnicza Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Związek Regionalnych Portów Lotniczych oraz Port Lotniczy Lublin.

Patronat nad konferencją między innymi obieli: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wojewoda Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublina oraz Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Sejmowa Podkomisja Stała ds. Transportu Lotniczego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. ITS.

Celem konferencji będzie zapoznanie operatorów lotnisk cywilnych w Polsce z najnowszymi tendencjami usprawnienia ruchu lotniczego, wszystkich rodzajów lotnisk i lądowisk cywilnych, wynikającymi z aktualnych światowych osiągnięć techniki lotniczej i wytycznych Komisji Europejskiej. Służyć także będzie szerokiej wymianie doświadczeń zarządzających lotniskami i przestrzenią powietrzną z całej Polski. Konferencja umożliwi również wymianę opinii praktyków i naukowców związanych z transportem lotniczym w obliczu istniejącej sytuacji politycznej i gospodarczej Europy, i może mieć pozytywny wpływ na dalsze rozwiązania prawne w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu lotniczego.Więcej – http://www.itspolska.pl/Leave a Reply

Your email address will not be published.