Po stosownych uzgodnieniach z ULC, zmiana do AIP zostanie wprowadzona w dniu 2 maja 2013 roku, publikacją AIRAC 136.

Do tego czasu obowiązuje NOTAM (2097/13) wykreślający punkty: 7.13.3, 7.13.4, 7.13.5 (GEN 1.7.4444-1).W efekcie wprowadzonych zmian, zgodnie z PANS ATM Doc 4444 udzielanie zezwoleń na wykonywanie lotów specjalnych VFR może zostać wydane:– na wlot do strefy kontrolowanej lotniska w celu wylądowania,– start lub odlot z/ do strefy kontrolowanej lotniska,– przelot przez strefę kontrolowaną lotniska lub lot w strefie kontrolowanej lotniska,jeżeli sytuacja w ruchu lotniczym na to pozwala, przy widzialności przy ziemi nie mniejszej niż 1500 m, na łączności dwustronnej z odpowiednim organem kontroli ruchu lotniczego.Dodatkowo, ze względu na uwarunkowania lokalne wynikające z natężenia ruchu, lokalizacji lotniska, przeszkód lotniczych, zezwolenia na loty VFR SPEC mogą być wydawane w warunkach bardziej restrykcyjnych niż dopuszczane przez Doc 4444. Procedury dotyczące lotów specjalnych VFR na danym lotnisku publikowane są w AIP Polska (AD 2 punkt 2.22.5.4)

Leave a Reply

Your email address will not be published.