W swoim wystąpieniu Prezes PAŻP zwrócił uwagę zebranych na statystyki operacji lotniczych obsłużonych na polskich lotniskach. Z przedstawionej analizy wynika, że nawet uwzględniając łącznie: liczbę dolotów i odlotów z polskich lotnisk w ruchu międzynarodowym, liczbę operacji w ruchu krajowym a także obciążenie lotnisk regionalnych operacjami szkolnymi lotnictwa ogólnego GA wciąż pozostaje niewykorzystany znaczny potencjał polskich lotnisk.Prezes PAŻP przedstawił również skutki wdrożenia w Polsce Rozporządzenia 1794/2006, będącego elementem pakietu legislacyjnego SES, które spowodowało znaczy wzrost opłat za operacji startu i lądowania w wyniku ograniczenia wcześniej stosowanego subsydiowania tej części kosztów żeglugi powietrznej z operacji trasowych.W czasie dyskusji Prezes wskazał, że polskie lotniska mogłyby obsłużyć kilka razy więcej operacji lotniczych w ciągu doby, biorąc pod uwagę obecne wyposażenie polskich lotnisk w infrastrukturę żeglugi powietrznej oraz godziny pracy służb lotniskowych i służb żeglugi powietrznej, a także szacowaną przepustowość tych lotnisk.Szacowana przepustowość polskich lotnisk wynosi obecnie – w zależności od lotniska od ok. kilku do ponad dwudziestu operacji na godzinę. Największa jest oczywiście przepustowość stołecznego lotniska, jest to ok. 40 na godzinę. W wyniku realizowanych obecnie inwestycji (w szczególności drogi kołowania) przepustowość głównych polskich lotnisk regionalnych wzrośnie jeszcze bardziej.W dyskusji podkreślono, że zdarzają się na polskich lotniskach godziny w których nie jest wykonywana żadna operacja lotnicza a dość często mamy sytuację, kiedy przez kilka godzin wykonywanych jest 2-3 operacje lotnicze na godzinę, przy operacyjnych możliwościach lotniska wynoszących nawet kilkanaście operacji na godzinę.Efektywne wykorzystanie wszystkich polskich lotnisk regionalnych jest szczególnie ważne z uwagi na fakt, że zgodnie z Rozporządzeniem WE 1794/2006, wysokość opłaty za obsługę tzw. nawigacji do startu i lądowania (nawigacji terminalowej – TNC) jest tym niższa im większa jest liczba wykonywanych na lotniskach operacji na którą rozkładają się koszty utrzymania infrastruktury.W II Aviation Breakfast uczestniczyli m.in.; poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski – wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Krzysztof Kapis – Dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Zbigniew Mączka -wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Krzysztof Banaszek – Prezes PAŻP, Michał Marzec – Dyrektor Naczelny PPL, Mariusz Dąbrowski – Prezes Zarządu Eurolot, przedstawiciele Portów Lotniczych, Związku Regionalnych Portów Lotniczych. linii lotniczych, firm z branży.Zachęcamy do lektury

Prezentacja Prezesa PAŻP, Krzysztofa Banaszka, nt. Komunikacji Regionalnejhttp://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly,6197,1

Leave a Reply

Your email address will not be published.