W konwencji zawarto szlachetne przesłanie, że „rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego może przyczynić się w znacznej mierze do stworzenia i utrzymania przyjaźni i zrozumienia między narodami i ludami świata oraz że wszelkie jego nadużycie może zagrozić bezpieczeństwu powszechnemu”. Polska jest jednym z członków – założycieli, pierwotnych sygnatariuszy konwencji chicagowskiej.Konwencja Chicagowska powołała do życia Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), która poprzez współpracę i konsensus pomiędzy jej 190 członkami stworzyła solidną bazę wspólnych standardów lotniczych, przyczyniając się do rozwoju i bezpieczeństwa lotnictwa na całym świecie.Obchody Dnia Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego mają na celu upowszechnienie świadomości znaczenia międzynarodowego lotnictwa cywilnego w społecznym i gospodarczym rozwoju państw. Dzień ten jest okazją do podkreślenia znaczenia transportu lotniczego dla gospodarki światowej.Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom Dnia Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego zostało w Polsce w stu procentach potwierdzone. Mimo ataku zimy, lotnictwo jest Twoim niezawodnym połączeniem ze światem.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej składa całej branży lotniczej i lotniskowej serdeczne życzenia, by praca na rzecz rozwoju tego najbezpieczniejszego środka transportu była źródłem naszej wspólnej satysfakcji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.