Technikę pilotażu Continuous Descent Approach PAŻP w Warszawie wdraża od października 2008 roku. Celem PAŻP jest ustanowienie tej techniki pilotażu jako wymaganej do stosowania w podejściach do lądowania na warszawskim lotnisku.Organizatorzy konferencji tj. Boeing i PLL LOT, w swoich wystąpieniach skupili się na kwestii włączenia lotnictwa do europejskiego systemu handlu prawami do emisji CO2 (EU ETS).– Branża lotnicza to 30 mln miejsc pracy i 8 procent światowego dochodu. Jako lider tego sektora Boeing nie jest obojętny wobec kwestii zmian klimatycznych i szerzej, ochrony środowiska. Boeing 75 proc. wydatków na badania i rozwój przeznacza na ograniczenie negatywnych skutków przelotów. Dzięki zastosowaniu kompozytów w konstrukcji Dreamlinera, samolot ten jest znacznie lżejszy, co zredukuje zużycia paliwa od 15 do 20 procent. — powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Boeing Central & Eastern Europe.– Europejskie linie lotnicze mogą stracić swą konkurencyjność, jeśli nie będzie globalnego porozumienia w sprawie ograniczania emisji w sektorze lotniczym – zauważył Jacek Krawczyk, przewodniczący rady nadzorczej PLL LOT – Unia Europejska jest liderem w staraniach o zatrzymanie zmian klimatu, ale jak zachęcić czy zmusić innych, by się przyłączyli? Według Krawczyka skutkiem takiej sytuacji jest wzrost udziałów w rynku lotów do Europy – przewoźników spoza UE np.: z Azji i Bliskiego Wschodu.Prezentacja z wystąpienia Pana Krzysztofa Banaszka, Prezesa PAŻP, na konferencji „Sektor lotniczy a pakiet klimatyczny”:

Zarządzanie ruchem lotniczym a Ochrona Klimatu Globalnego – Perspektywa PAŻP

Leave a Reply

Your email address will not be published.