Liczba operacji IFR w lipcu 2011 roku (4.604.04) praktycznie nie różni się od tej z lipca 2010 roku (4.598.30).Lipcowe zatrzymanie wzrostu jest nowym zjawiskiem. Do lipca, miesięczne raporty statystyczne zawierały wzrost liczby lotów IFR wykonanych w kolejnych miesiącach 2011 roku względem ubiegłego roku, ale wciąż liczba miesięcznych operacji IFR nie była znacznie niższa od poziomów 2007 i 2008 roku.Statystyki za lipiec 2011W lipcu 2011 roku większość członków CANSO odnotowała istotny wzrost ruchu. Rekordzistą był AEROTHAI. Lipcowy wzrost kontrolowanego ruchu lotniczego o prawie 20 procent wynika głównie z silnego wzrostu gospodarczego w regionie. Lipcowe statystyki sytuują PAŻP wśród instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej cieszących się największym wzrostem ruchu. Zauważyć jednak należy, że ten wzrost ma niejednorodny charakter. Ponad 9 procentowy wzrost zawdzięczamy ruchowi tranzytowemu w FIR Warszawa. Doloty i odloty, czyli ruch generowany przez polskie lotniska utrzymuje się na poziomie ubiegłego roku, jest nadal mniejszy niż ten który obsługiwaliśmy w 2008 roku.Statystyki

Leave a Reply

Your email address will not be published.