Rozwój infrastruktury lotniskowej, przebudowa dróg kołowania, budowa nowych stanowisk postojowych, oraz budowa drugiej drogi startowej, skłaniają PAŻP do rozpoczęcia inwestycji w nową wieżę kontroli ruchu lotniczego (TWR). Wokół przygotowań do tej inwestycji ogniskowały się rozmowy władz PAŻP w Katowicach.– Sądzę, że nowy ośrodek kontroli ruchu lotniczego w Pyrzowicach byłby dobrym zwieńczeniem trwającego programu rozbudowy i modernizacji infrastruktury portowej Katowice Airport – powiedział Krzysztof Kapis – Prezes PAŻP.Obecne położenie wieży kontroli ruchu lotniczego, oczywiście nie uwzględnia realizowanych inwestycji.

W pracy służb kontroli ruchu lotniczego niebagatelne znaczenie ma zarówno położenie jak i wysokość, na której znajduje się sala operacyjna. Widok ze stanowisk operacyjnych powinien umożliwiać kontrolerom ruchu lotniczego obserwację sytuacji w całym polu manewrowym lotniska.W trakcie spotkanie wojewoda śląski i marszałek województwa śląskiego podkreślili, że rozbudowa pyrzowickiego lotniska ma znaczący wpływ na rozwój całego województwa śląskiego, wyrazili także satysfakcję z zaangażowanie PAŻP w trwające inwestycje.

Prezes PAŻP oszacował, że nowa pyrzowicka wieża kontroli ruchu lotniczego ma szanse przejąć kontrolę ruchu lotniczego do końca przyszłego roku, do końca 2016 roku. Nowa wieża powstanie we wschodniej części lotniska a jej koszt wyniesie kilkanaście mln zł.

Prezes PAŻP przewiduje, że po przeprowadzce do nowej wieży, dotychczasowa najprawdopodobniej zostanie przekazana zarządzającemu lotniskiem. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze rozważa umieszczenie tam służb technicznych czy organizacyjnych.To nie jedyna inwestycja PAŻP w Katowicach w ostatnich latach. W połowie 2012 r. PAŻP zainstalowała kosztem ok. 3 mln i wdrożyła operacyjnie D-VOR/DME pomoc nawigacyjną, umożliwiającą podchodzenie samolotów do lądowania także z pomocniczego, wcześniej słabo oprzyrządowanego kierunku. W związku ze zmieniającą się strukturą wiatrów, kierunek pomocniczy jest coraz częściej wykorzystywany operacyjnie. Umożliwia bowiem pilotowi wybór korzystniejszego, mniej skomplikowanego, a przez to wymagającego np. mniej paliwa profilu lotu.

Na pomoc nawigacyjną D-VOR/DME na kierunku pomocniczym składa się m.in. radiolatarnia kierunkowa oraz radioodległościomierz. Razem tworzą system radiowy, który – dzięki specjalnym odbiornikom w samolocie – umożliwia pilotowi odczytanie namiaru prowadzącego do radiolatarni oraz podaje mu odległość do niej.

Dzięki temu sprzętowi samoloty mogą lądować w Pyrzowicach przy względnie dobrej pogodzie, ale np. niesprzyjającym dla podstawowego kierunku wietrze.

Urządzenie zainstalowane na kierunku pomocniczym będzie mogło być wykorzystywane również dla nowej drogi startowej.

Więcej – http://demopansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=695Nowy ILS na nowej drodze startowej w Katowice Airport będzie pracować w KAT. II

Budując nową drogę startową, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarządzający Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice wraz z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej wyposaża ją w nowoczesny system ILS.

Po zakończeniu procesu budowlanego rozpocznie się proces wdrożenia operacyjnego. Termin wdrożenia operacyjnego jest zależny do wielu czynników i dlatego trudno jest precyzyjnie określić datę wdrożenia operacyjnego ILS.

Po wdrożeniu ILS kategorii drugiej negatywne skutki mgieł będą mniej dotkliwe dla korzystających z katowickiego lotniska. W Polsce kategorię drugą posiada jedynie stołeczne lotnisko.

Leave a Reply

Your email address will not be published.