Krzysztof Banaszek pełnił od listopada 2007 roku funkcję zastępcy prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. Żeglugi Powietrznej. Ma 41 lat. Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej o specjalności Organizacja i Sterowanie Ruchem Lotniczym. W latach 1992-93 pracował w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego. Od roku 1993 do 2006 – w Agencji Ruchu Lotniczego kierował m.in. Pionem Techniki i Rozwoju.Uczestniczył w pracach organizacji krajowych i międzynarodowych m.in. z zakresu Stałej Łączności Lotniczej ICAO (AFSG) oraz w pracach międzyresortowego zespołu ds. wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Jest autorem publikacji z zakresu satelitarnych systemów nawigacyjnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.