Nowy Zastępca Prezesa PAŻP powołany został na podstawie przepisu art. 6. ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829)

Leave a Reply

Your email address will not be published.