Dla PAŻP oddana inwestycja jest szczególnie ważna z uwagi na to, że zapewni odpowiednią moc, stabilne zasilanie systemów i urządzeń łączności i nawigacji zlokalizowanych na terenie lotniska, a także zabezpieczy zasilanie projektowanej nowej krakowskiej wieży kontroli ruchu lotniczego.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na swoje inwestycje, służące krakowskiemu lotnisku, wyda do końca 2014 roku ponad 46 milionów złotych.Na tę kwotę składają się: budowa wieży kontroli ruchu lotniczego TWR, budowa ośrodka radiolokacyjnego, budowa radiolatarnia DVOR/DME wraz z infrastrukturą teletechniczną oraz modernizacja NDB Bliższa Kraków.Więcej na temat inwestycji PAŻP realizowanych w Kraków Airport można przeczytać na stronie: http://demopansa.pl/Informacje techniczne oddanego obiektu ST 12:

Stacja ST-12 służy do zasilania elektroenergetycznego Systemów Wzrokowych Pomocy Nawigacyjnych Lotniska. Jest wyposażona w rozdzielnię średniego i niskiego napięcia, transformatory, UPS-y i agregat prądotwórczy, co zapewnia zasilanie nawet przy całkowitym odcięciu lotniska od zasilania zewnętrznego.

Z tej stacji zasilane są świetlne pomoce nawigacyjne lotniska wraz z systemem monitoringu i zdalnego sterowania z Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego dla obsługi przyrządowej drogi startowej z podejściem precyzyjnym II kategorii. W najbliższej przyszłości będą z niej zasilane w energię elektryczną radiowe pomoce nawigacyjne należące do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz system pogodowy Meteo.ST-12 zapewni zasilanie w energię elektryczną wszystkim planowanym inwestycjom w Kraków Airport w bardzo długiej perspektywie czasu.

Nowoczesna i dynamiczna bryła budynku nawiązuje kształtem do przekroju skrzydła samolotowego i jej architektura koresponduje z innymi budynkami na terenie portu.Współny komunikat prasowy PAŻP i Kraków AirportFot. Kraków Airport

Leave a Reply

Your email address will not be published.