Prezes ULC zadecydował również o wprowadzeniu czasowej koordynacji rozkładów lotów w okresie rozpoczynającym się na tydzień przed meczem inauguracyjnym i upływającym trzy dni po meczu finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku, tj. od 1 czerwca do 8 lipca 2012 roku, w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica, Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Porcie Lotniczym Wrocław – Strachowice.Koordynację wprowadza się na lotniskach, na których popyt na loty przekracza ich dostępną przepustowość lub występują inne szczególne okoliczności (jak np. ograniczenia środowiskowe w porcie w Warszawie). Rolą koordynatora jest przydzielanie czasów na start lub lądowanie samolotu w taki sposób aby efektywnie wykorzystać ograniczone zasoby lotniska i zapewnić płynny przepływ ruchu lotniczego. Wspomniane czasy określa się mianem slotów. Są one przyznawane na zasadach uregulowanych w prawie Europejskim oraz w oparciu o światowe standardy zunifikowane na poziomie International Air Transport Association – IATA.Więcej na www.ulc.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.