W ramach obecnie prowadzonego naboru poszukujemy kandydatów, którzy chcą pracować w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie.

Obecnie dla PAŻP pracuje ponad 500 kontrolerów ruchu lotniczego. Dzięki zmianie zasad szkoleń, w trakcie szkolenia w ośrodku szkolenia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest obecnie ponad 100 adeptów tego zawodu.Ci, którzy chcą rozpocząć proces mogący być początkiem kariery w PAŻP powinni:1. Sprawdzić wymagania. Potencjalni członkowie załogi kontrolerów muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, płynnie posługiwać się językiem polskim i angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie, posiadać co najmniej wykształcenie średnie maturalne, a także dobry stan zdrowia oraz umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem.2. Przećwiczyć swój angielski. W trakcie procesu naboru język angielski sprawdzany jest wielokrotnie, w różnorodnej formule. Kandydaci podchodzą do testów, które weryfikują ich znajomość słownictwa, gramatyki oraz umiejętność rozumienia wysłuchanego tekstu. Ponadto część rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się w języku angielskim.3. Pamiętać o dokumentach. Wszyscy kandydaci powinni wypełnić przygotowany przez PAŻP formularz aplikacyjny i wysłać na adres: rekrutacja.krl@pansa.plRozpatrywane będą jedynie zgłoszenia zawierające formularz aplikacyjny! Należy pamiętać, iż na etapie rozmowy kwalifikacyjnej każdy aplikujący zostanie poproszony o aktualne zdjęcie oraz dyplom z ostatniej ukończonej szkoły.4. Podjąć decyzję najpóźniej do 31 października 2016 roku. To ostateczny termin złożenia dokumentów.Na pytania dotyczące prowadzonego naboru będzie odpowiadał pracownik Działu Rekrutacji i Doboru Personelu w godzinach 9.00-17.00 pod nr tel: 22 / 574 59 43.Osoby szkolące się na stanowisko Kontrolera Ruchu Lotniczego mogą liczyć na intensywną naukę ciekawego zawodu oraz inwestowanie w rozwój ich predyspozycji oraz umiejętności.

Leave a Reply

Your email address will not be published.