Dzięki konstruktywnej współpracy pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a zarządzającym lotniskiem Radom Sadków, planowane jest zapewnienie obsady kontrolerów ruchu lotniczego na radomskim lotnisku od 17 września 2015 roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.