Objęcie przez PAŻP strefy i rejonu lotniska w Szymanach zostało poprzedzone kompleksowym sprawdzeniem przygotowania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, które potwierdziło spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa w zarządzaniu ruchem lotniczym i gotowość Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do obsługi ruchu na lotnisku w Szymanach.W pierwszym okresie dyżury na wieży pełnić będzie 6 kontrolerów. Zapewni to kontrolę operacyjną lotniska i przynależnego mu obszaru. Obecność kontrolerów ruchu lotniczego PAŻP usprawni obsługę większych samolotów rejsowych, jednocześnie wprowadzając szereg zasad odnoszących się do wszystkich użytkowników przestrzeni, w tym operatorów coraz popularniejszych w Polsce dronów.


Leave a Reply

Your email address will not be published.