Konsultacje społeczne w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Mając na uwadze potrzebę konsultacji społecznych w zakresie zmian w strukturze i dostępności do polskiej przestrzeni powietrznej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przedstawia informacje na temat prowadzonych aktualnie projektów dotyczących zmian struktur przestrzeni powietrznej lub planowanych do wdrożenia zmian procedur korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej.

Konsultacje trwające

[wptm id=6]

Konsultacje zakończone

[wptm id=3]