W najbliższych dniach SJU przedstawi szczegółową informację na temat struktury, wymagań oraz harmonogramu procedury kolejnego etapu aplikacji o członkostwo.Konsorcjum B4, składające się z instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (ANSPs) z Republiki Czeskiej, Litwy, Polski i Słowacji, zostało utworzone 8 września br. w celu wspólnego przygotowania wniosku aplikacyjnego o członkostwo w SJU. Rolę Koordynatora Konsorcjum B4 pełni Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.Wspólne Przedsięwzięcie SESAR Joint Undertaking (SJU), działające w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zostało powołane przez Unię Europejską 27 lutego 2007 r. Założycielami i fundatorami SJU są Komisja Europejska oraz EUROCONTROL. Organizacja zrzesza instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, linie lotnicze, porty lotnicze oraz podmioty sektora komercyjnego.SJU jest liderem w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w ramach programu SESAR, mającego na celu opracowanie i wdrożenie jakościowo nowych i zunifikowanych rozwiązań infrastrukturalno-systemowych w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie. Uczestnictwo w programie, stanowiącym jeden z filarów Single European Sky, jest szansą na współdecydowanie o istotnych zmianach w ATM w Europie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.