W rozmowie z komisarzem Siimem Kallasem Minister Sławomir Nowak zaakcentował znaczenie Polityki Spójności w niwelowaniu różnic cywilizacyjnych między “starymi” i “nowymi” państwami członkowskimi UE. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) we współpracy z Komisją Europejską (KE) i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym (EKES).Źródło: Link do prezentacji Baltic FAB

Link do prospektu PAŻP

Leave a Reply

Your email address will not be published.