Delegacji PAŻP przewodniczył Dyrektor Andrzej Hawryluk. Gośćmi konferencji byli również płk rez. pil. mgr inż. Wojciech Stepień i Dyrektor Jacek Wawrzeńczyk – przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jak również Prof. Jacek Żak, Dr inż. Piotr Sawicki, mgr inż. Maciej Bieńczak z Politechniki Poznańskiej oraz Gen. Tadeusz Mikutel z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego ze Świdnina.Podczas spotkania omówiono: problematykę transportu lotniczego i logistyki lotniczej, kwestie wielu kryteriów, jakie mają wpływ przy wyborze wojskowego samolotu transportowego, modelowanie i optymalizację problemu lokalizacji portów lotniczych. Tematami poruszonymi były również loty bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w FIR Warszawa oraz bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej i związany z nim wzrost ruchu lotniczego.Poniżej przedstawiamy Prezentacje przedstawicieli PAŻP:

Loty bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w FIR Warszawa – stan prawny i kierunki prac w PAŻP – Wojciech StępieńBezpieczeństwo przestrzeni powietrznej a wzrost ruchu lotniczego – Jacek Wawrzeńczyk

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Zakładu Logistyki Politechniki Poznańskiej

Leave a Reply

Your email address will not be published.