W czasie konferencji prezentowane były między innymi wyniki badań nad zastosowaniem systemów GNSS dla nawigacji w lotnictwie. Szczególnie zainteresowanie projektami wdrożenia GNSS wyraża środowisko lotnictwa ogólnego i aerokluby a także środowisko naukowe zajmujące się badaniami GNSS. Uczestnicy potwierdzili możliwość współpracy w tym zakresie w przyszłości.Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek w czasie konferencji podkreślił , że Agencja zainteresowana jest udziałem w projektach badawczych, których celem jest wdrożenie operacyjne systemów GPS i EGNOS do zastosowań w lotnictwie. PAŻP przedstawiła informacje na temat stanu realizacji projektów realizowanych na południu Polski oraz wstępne wyniki sprawdzeń w locie.Więcej informacji o konferencji: http://www.kgsin.pl//content/view/93/91/

Leave a Reply

Your email address will not be published.