Tematy poruszane podczas konferencji, w szczególności zagadnienia projektów realizowanych przez SESAR JU, rozwój rynku lotniczego i technologii zarządzania ruchem lotniczym, udział podmiotów polskich w obecnych i przyszłych projektach SESAR JU były doskonałą okazją do wymiany informacji na temat stanu prac oraz omówienia założeń dla przyszłej aktywności podmiotów z Polski.Zaprezentowane zostały osiągnięcia i plany Doliny Lotniczej w obszarach przedsięwzięć lotniczych na polskim rynku lotniczym. Omówiono także stan współpracy PAŻP i INDRA, a także uzgodniono i parafowano umowę regulującą zasady udziału PAŻP jako partnera wspierającego firmę INDRA w projektach realizowanych w ramach programu SESAR, w szczególności iTEC.Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Rzeszowską i PAŻP oraz była objęta patronatem Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza oraz Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka.Wśród prelegentów byli: Patrick Ky i Borghini Carlo (SESAR JU), Carbonell Rafael Gallego i Paz Xose Gonslez (INDRA), prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak (Rektor – Politechnika Rzeszowska), Andrzej Rybka („Dolina Lotnicza”), Prezes Krzysztof Banaszek i Maciej Rodak (PAŻP).Wśród uczestników byli: Prezes Spółki PL Rzeszów-Jasionka Stanisław Nowak, prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński (Dziekan wydziału Transportu Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Marek Malarski (Politechnika Warszawska), Marek Grzegorzewski (WSOSP), prof. dr hab. inż. Jan Gruszecki (Katedra Awioniki i Sterowania – MI), prof. dr hab. inż. Marek Orkisz (Biuro ds. Obsługi Projektu –MBI, Prorektor Ds. Rozwoju –RW, Katedra Samolotów i Silników Lotniczych -ML).Więcej informacji:

http://www.sesarju.eu/

http://www.sesarju.eu/news-press/gallery

Materiały prasowe:

“Politechnika Rzeszowska może uczestniczyć w projektach SESAR”

Wywiad z Krzysztofem Banaszkiem, Prezesem PAŻP

Leave a Reply

Your email address will not be published.