Tematyka konferencji LOTNISKO 2013 obejmować będzie następujące zagadnienia:

• Inwestycje polskie stymulatorem dalszego rozwoju lotniczej infrastruktury transportowej

• Nowe koncepcje i rozwiązania dla rozwoju lotnisk prezentacje nowych rozwiązań

i technologii

• Nowe technologie paliwowe, silnikowe i organizacja ruchu lotniczego drogą do redukcji emisji CO2 i hałasu, port lotniczy przyjazny środowisku;

• Perspektywy i prognozy rozbudowy i modernizacji portów lotniczych.


Do udziału w konferencji zostali zaproszeni: przedstawiciele rządu; przedstawiciele administracji samorządowej: prezydenci miast, marszałkowie, burmistrzowie; przedstawiciele policji i straży granicznej, zarządy lotnisk i linii lotniczych; organizacje zarządzające portami lotniczymi; inwestorzy; konsorcja i firmy z branży budowlanej, informatycznej; firmy konsultingowe; firmy dostarczające nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne dla bezpieczeństwa portów lotniczych.Partnerem Strategicznym i Organizatorem jest również Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która bierze czynny udział w tym wydarzeniu.Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w VI Międzynarodowej Konferencji i Wystawie LOTNISKO 2013.Źródło: http://www.lotnisko.ztw.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.