Sympozjum podzielone będzie na dwa panele. W pierwszym omówione zostaną: stan wdrożenia programu SES ze szczególnym uwzględnieniem działalności ULC i PAŻP w tym zakresie, problematyka tworzenia Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB) oraz funkcjonowania służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) w przestrzeni SES.Drugi panel poświęcony będzie aspektom wojskowym programu SES. W jego ramach podniesione zostaną takie kwestie jak: uwarunkowania działań lotnictwa wojskowego w SES, współpraca cywilno-wojskowa, szkolenie wojskowych kontrolerów ruchu lotniczego, wojskowa służba ruchu lotniczego oraz współużytkowanie lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne.Sympozjum będzie stanowić forum dyskusji przedstawicieli cywilnych i wojskowych instytucji i organizacji lotniczych zaangażowanych w proces implementacji prawodawstwa Single European Sky w Polsce. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Dowództwa Sił Powietrznych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP.Z ramienia PAŻP referat pn. „Udział PAŻP w programach SES i SESAR-wnioski z doświadczeń” wygłosi p. Rafał Cichocki. W konferencji udział również weźmie p. Jacek Wojdyła.Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w sympozjum.

Źródło: http://www.aon.edu.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.