Konferencji towarzyszyć będzie Wystawa ilustrująca produkty i usługi z zakresu infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej.

Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni: przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej; przedstawiciele policji i straży granicznej; zarządy lotnisk i linii lotniczych; organizacje zarządzające portami lotniczymi; dostawcy sprzętu do obsługi eksploatacji portów lotniczych; inwestorzy; firmy konsultingowe; firmy dostarczające nowoczesne rozwiązania techniczne

i technologiczne dla bezpieczeństwa portów lotniczych; dostawcy infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej.Patronat Honorowy nad imprezą objęli: Minister Infrastruktury, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Gdańsk, Prezydent Miasta Kraków, Prezydent Miasta Wrocław.Więcej informacji

Leave a Reply

Your email address will not be published.