Konferencji towarzyszyła Wystawa ilustrująca produkty i usługi z zakresu infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej.Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni: przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej; przedstawiciele policji i straży granicznej; zarządy lotnisk i linii lotniczych; organizacje zarządzające portami lotniczymi; dostawcy sprzętu do obsługi eksploatacji portów lotniczych; inwestorzy; firmy konsultingowe; firmy dostarczające nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne dla bezpieczeństwa portów lotniczych; dostawcy infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej.Podczas Konferencji Prezes PAŻP, pan Krzysztof Banaszek przedstawił prezentację podsumowującą ilość wykonanych operacji w roku 2010. Wskazywała ona także zakres inwestycji i rozwoju PAŻP w roku 2011.Patronat Honorowy nad imprezą objęli: Minister Infrastruktury, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Gdańsk, Prezydent Miasta Kraków, Prezydent Miasta Wrocław.Prezentacja „Rozwój infrastruktury PAŻP na tle ruchu lotniczego w 2010 i perspektywy na kolejne lata”

Leave a Reply

Your email address will not be published.