Na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka Premier Donald Tusk powierzył z dniem 30 kwietnia 2013 r. Panu Maciejowi Piotrowskiemu, Zastępcy Prezesa PAŻP, pełnienie obowiązków Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do czasu powołania Prezesa PAŻP, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej).

Leave a Reply

Your email address will not be published.