Podstawa prawną takich działań były zapisy ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, jak i klasyfikacja w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystywane na potrzeby lotnictwa cywilnego.Wykaz gruntów przeznaczonych do przejęcia przez PAŻP zgodnie z rozporządzeniem RM 24.12.2008 w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystywane na potrzeby lotnictwa cywilnego znajduje się tutajZakończono już podpisaniem stosownych dokumentów przejęcie gruntów w Szymanach, Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu. W najbliższym czasie, sukcesywnie będą przekazywane pozostałe grunty. W pierwszej dekadzie września zostanie podpisany akt notarialny przekazujący PAŻP grunty w Babimoście

Leave a Reply

Your email address will not be published.