Pan Janusz Niedziela jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i radcą prawnym.

Przez wiele lat był kolejno wiceprezesem oraz prezesem zarządu Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. – spółki specjalizującej się w doradztwie w zamówieniach publicznych, w szczególności inwestycjami Infrastrukturalnymi.

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, prowadził własną praktykę radcowską – współpracował min. z P.P. “Porty Lotnicze”, PAŻP, GDDKiA, PGE, spółkami grupy PKP.

W latach 1999-2001 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 90 uw. zajmował kierownicze stanowiska w ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów.

Dyrektor Biura Prawno – Organizacyjnego PLL LOT S.A. w latach 1994 -1995, przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A., radca prawny w AIB WBK Management Polska, pracował także w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Leave a Reply

Your email address will not be published.