Od zakończenia prac nad raportem NIK w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wprowadzone zostały istotne zmiany, które przełożyły się na znaczną poprawę w obszarze szkoleń kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego oraz uzupełniania kadry służb kontroli ruchu lotniczego. Po zmianie kierownictwa Agencji w 2015 roku wdrożony został plan szkolenia na lata 2015-2019, który zapewnia Agencji skuteczne uzupełnienie kadry Kontrolerów Ruchu Lotniczego (KRL). W 2015 roku uruchomiono w ośrodku szkolenia PAŻP rekordową liczbę 3 kursów dla kandydatów na Kontrolera Ruchu Lotniczego. W 2015 roku uprawnienia Kontrolera Ruchu Lotniczego uzyskało 50 osób, a na różnych etapach szkolenia do zawodu Kontrolera Ruchu Lotniczego znajduje się w chwili obecnej 170 osób. W 2016 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej planuje zakończenie szkolenia dla ponad 80 Kontrolerów Ruchu Lotniczego i uzyskanie przez nich licencji.W stosunku do lat poprzednich w 2015 roku w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zredukowana została liczba nadgodzin wypracowywanych przez Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Rozwiązany został również przez PAŻP problem symulatora do szkolenia kandydatów na Kontrolera Ruchu Lotniczego, od stycznia 2015 roku szkolenia prowadzone są na symulatorze firmy INDRA dla systemu operacyjnego Pegasus_21 używanego w PAŻP do kontroli przestrzeni powietrznej. Symulator odwzorowuje stanowiska operacyjne Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.