• Maj 2012 roku przyniósł spadek ruchu IFR o 3, 2 procenta względem maja roku ubiegłego.

• IATA skorygowała w dół swoje wcześniejsze prognozy na 2012 r. Straty europejskich przewoźników będą większe i wyniosą 900 milionów euro, poprzednia marcowa prognoza mówiła o stratach zaledwie 450 mln euro w swojej prognozie marca.

• W celu poprawy efektywności i redukcji kosztów, dziewięć północnoeuropejskich instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej: Dania, Estonia. Finlandia, Islandia, Irlandia, Łotwa, Norwegia i Szwecja – zrzeszyło się w Borealis Alliance.Industry Monitor

Leave a Reply

Your email address will not be published.