Najnowszy Euroconrolowski biuletyn: Industry Monitor nr. 143, zawiera uaktualnione informacje na temat wpływu spowolnienia gospodarczego na rynek przewozów lotniczych w Europie:• W porównaniu do roku 2011 liczba operacji nadal spada, w lipcu spadek wyniósł 1,3% w stosunku do lipca 2011.

• Stowarzyszenie AEA szacuje straty linii lotniczych na poziomie 1,5 miliarda euro w roku 2012.

• Rząd Hiszpanii podniósł opłaty/podatki lotniskowe.Industry MonitorRuch lotniczy obsługiwany w FIR Warszawa w ostatnich tygodniach wskazuje na rozszerzanie się strefy spowolnienia gospodarczego również na Polskę.Informacje o ruchu lotniczym obsługiwanym w polskiej przestrzeni powietrznej przedstawiono w załączonym pliku.Informacje o ruchu lotniczym w FIR Warszawa

Leave a Reply

Your email address will not be published.