Za wyjątkiem charterów (wzrost o 2,6 proc. względem marca ub. roku) wszystkie segmenty branży, zanotowały spadek liczby operacji lotniczych – przy jednoczesnym wzroście liczby pasażerów. Liczba towarowych operacji lotniczych zmalała o 7,56 proc. względem marca ub. roku, ruch Business Aviation zmalał o 7,3 proc., liczba lotów rozkładowych tradycyjnych przewoźników lotniczych spadła o 5,7 procenta. Najbardziej odporni na marcowe spadki okazali się przewoźnicy „niskokosztowi” LCC, ale i oni obsłużyli mniejszą o 3,2 procent liczbę operacji lotniczych.

Jedną z przyczyn, tak dużego, marcowego spadku ruchu była większa liczba dni wolnych od pracy. Niestety również wstępne kwietniowe dane Eurocontrol również mówią o spadku ruchu względem kwietnia 2012 roku.

Źródło: http://www.eurocontrol.int/documents/industry-monitor-151Na tym tle, statystyki ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej znacząco lepiej. W pierwszych czterech miesiącach 2013 roku, notujemy wzrost liczby operacji lotniczych. Jednak jest to wzrost znacząco mniejszy od założonego na 2013 r, w planach PAŻP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.