Eurocontrol w swojej nowej średnioterminowej prognozie (na lata 2013-2019) przewiduje, że ruch na europejskim niebie w 2019 roku osiągnie wielkość 11, 2 milionów lotów. Jest to wzrost o 17 procent względem 2012 roku.

Utrzymujące się wysokie ceny ropy naftowej (87€ za baryłkę w lutym) oraz słabe ekonomiczne perspektywy, spowodowały zmniejszenie oferty przewoźników lotniczych o 1,3% w porównaniu do 2012 roku.


ACI oszacował ruch pasażerski na europejskich lotniskach. W 2012 zanotowano wzrost liczby pasażerów o 1,8 % oraz spadek liczby operacji lotniczych o 2,1%, w porównaniu do roku 2011.

ACI spodziewa się, że rok 2013 będzie w ruchu pasażerskim rokiem „płaskiego wzrostu” to jest wzrostu o pół procenta.Źródło: Źródło: http://www.eurocontrol.int/documents/Raport Industry Monitor 149 – February 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.