Uczestnicy konferencji World Congress 2016 ATM: podmioty służb żeglugi powietrznej, usługodawcy, linie lotnicze i lotniska, mają możliwość wymiany informacji o najważniejszych realizowanych oraz planowanych projektach na europejskim niebie, których częścią jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.Prezes PAŻP Magdalena Jaworska odbędzie spotkania z kadrą kierowniczą europejskich instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz przedstawicielami przemysłu sektora ATM. Poza udziałem w wydarzeniu głównym – kongresie, planowany jest udział przedstawicieli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w posiedzeniu stowarzyszenia providerów służb żeglugi powietrznej CANSO CEO, udział w komitecie sterującym A6 – zrzeszeniu największych instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz wzięcie udziału w spotkaniu upamiętniającym 20-lecie współpracy między PAŻP a firmą Frequentis.Więcej o Światowym Kongresie ATM

http://www.worldatmcongress.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.