Polska Agencja Żeglugi Powietrznej eksploatuje na Lotnisku Chopina dwa takie systemy, zainstalowane na obydwu drogach startowych. PAŻP kupił je od EMTE SISTEMAS, S.A.U., w drodze przetargu nieograniczonego, za łączną kwotę 4.755 mln PLN. Na progu RWY11 nowe urządzenie funkcjonuje już od ub. roku, a na progu RWY33 wymienione zostanie w czasie przyszłorocznego remontu drogi startowej.Obecnie obydwa systemy ILS pracują w kategorii II umożliwiając lądowania w warunkach ograniczonej widzialności zarówno od wschodu (główny kierunek podejścia), jak i od zachodu (pomocniczy kierunek podejścia). Na rok 2014 planowane jest podniesienie kategorii systemu na progu RWY33 (od wschodu) do poziomu kategorii III.ILS (Instrument Landing System) jest systemem wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności. Ma za zadanie prowadzić statek powietrzny z nakazanym kursem lądowania po ścieżce podejścia. Umożliwia to wykonywanie operacji lądowania np. przy niskiej podstawie chmur, albo w warunkach zamglenia.

ILS występuje w trzech klasach, które m.in. wpływają na kategorię lotniska.

Szczegółowe informacje na temat tzw. minimów dla poszczególnych klas urządzenia ILS znaleźć można w Aneksie 10 wydawanym przez ICAO i publikowanym w języku polskim przez ULC, w Rozporządzeniu KE (WE) nr 859 / 2008. Natomiast wartości minimów odnoszących się do podejścia precyzyjnego na danym kierunku / pasie startowym znaleźć można w AIP w którym opublikowane są aktualne procedury podejścia do lądowania.

Komunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.