W czasie obrad prezentowano i omawiano między innymi zagadnienia obsługi naziemnej, przepustowości lotnisk, ochrony środowiska, roli samorządów lokalnych, bezpieczeństwa w lotnictwie, przygotowania kadr dla lotnictwa oraz zagadnień UAV i przyszłych rozwiązań w przestrzeni powietrznej wynikających z SES II oraz SESAR.PAŻP reprezentowali: K. Banaszek, A. Hawryluk oraz P. Łatacz, a w trakcie panelu dot. SES i SESAR przedstawiona została prezentacja dot. wymagań Krajowego Planu Skuteczności Działania oraz działań i projektów realizowanych przez PAŻP w ramach SESAR.Plik prezentacji w załączeniuDodatkowe informacje można będzie uzyskać na stronach SITK Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.