Członkami Komitetu honorowego konferencji byli między innymi Pan Tadeusz Jarmuziewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Prezes PAŻP Pan Krzysztof Banaszek. Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczył Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel.Podczas konferencji zaprezentowane zostały osiągnięcia i plany badań w zakresie:

• Oceny stanu bezpieczeństwa w portach lotniczych i morskich.

• Ratownictwa lotniczego i lotniskowego oraz ratownictwa morskiego.

• Służb lotniskowych i ochrony lotnisk. Ochrona portów lotniczych i morskich.

• Bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

• Systemów monitorowania i nadzoru ruchu statków powietrznych/morskich.

• Najnowszych urządzeń i systemów wykorzystywanych w ochronie lotnisk i portów morskich.

• Organizacji szkoleń z zakresu procedur bezpieczeństwa.PAŻP aktywnie uczestniczyła w konferencji poprzez udział Dyrektora Biura Szkolenia i Rozwoju Personelu ATM/CNS Pana Andrzeja Hawryluka w pracach Komitetu naukowego oraz poprzez wygłoszenie 3 referatów tematycznych. Pan Mariusz Krzyżanowski, główny specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem wygłosił referat pt. “Zarządzanie i pomiar bezpieczeństwa w ruchu lotniczym–praktyczne podejście”, a Pan Jacek Wojdyła, Kierownik Działu Operacyjnych Spraw Wojskowych, referat pt. “Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym w kontekście realizacji zadań obronnych przez PAŻP” oraz Pan Norbert Piorun, Zespół Służby Informacji Powietrznej Warszawa referat pt. “Wtargnięcie statku powietrznego w przestrzeń powietrzną”.Cele konferencji zostały osiągnięte poprzez wymianę doświadczeń i integrację działalności środowisk naukowych, dydaktycznych i przemysłowych z działalnością służb operacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pasażerów, instalacji, urządzeń i systemów oraz statków powietrznych i morskich.Więcej informacji na stronach: http://www.wsosp.deblin.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.