Liczba obsłużonych operacji lotniczych była w grudniu 2011 roku podobna do tych z lat: 2008, 2009 i 2010, jednak pozostawała znacznie poniżej poziomu z 2007 roku.http://www.eurocontrol.int/

Leave a Reply

Your email address will not be published.