Ponad tysiąc delegatów z 120 państw i trzydziestu organizacji międzynarodowych uczestników AN-Conf/12, osiągnęli konsens w sprawie Globalnego Planu Żeglugi Powietrznej (GANP), planu działań mających na celu usprawnienie globalnego systemu zarządzania ruchem lotniczym.Canso (Civil Air Navigation Services Organisation) odegrała kluczową rolę w tym procesie, przedstawiając projektu dokumentów, które zostały zaakceptowane i włączone do projektów zaleceń.Komunikat CANSO

Leave a Reply

Your email address will not be published.