Wcześniej stowarzyszenia skupiające przewoźników lotniczych poddały krytyce ceny za usługi świadczone przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej.Obecnie podobnej krytyce zostały poddane europejskie porty lotnicze.W załączeniu publikujemy odpowiedź ACI Europe na oświadczenie Stowarzyszenia Europejskich Linii Lotniczych (AEA), w sprawie zmian w wysokości opłat lotniskowych.ACI Europe – oświadczyła, że wypowiedź Stowarzyszenia Europejskich Linii Lotniczych AEA jest niepokojącym odzwierciedleniem błędnego rozumienia lotniskowej ekonomii i wpływu kryzysu na całą branże lotniczą.Olivier Jankovec, Dyrektor Generalny ACI EUROP powiedział: “AEA apeluje o opłaty niezależnie regulowane, wydaje się zapominać, że wszystkie porty lotnicze ustanawiają je właśnie w oparciu o regulacje krajowe. Europejskie porty lotnicze dotrzymują wymogów transparentności nałożonych na nie przepisami nowej Dyrektywy EU dotyczącej opłat lotniskowych.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.