Współpraca między liniami lotniczymi, zarządcami lotnisk i agencjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, jak również wzmożenie koordynacji pomiędzy regionami, jest niezbędne dla udanej transformacji w kierunku poprawy wydajności całej światowej branży lotniskowej i lotniczej. Światowy Kongres ATM jest doskonałą okazją do wzajemnego dostosowania priorytetów i inicjatyw, dla dobra wszystkich zainteresowanych stron – powiedział Massimo Garbini, przewodniczący zarządu Europejskiego Komitetu Canso (EC3).

Komunikat Canso „WORLD ATM CONGRESS WILL BE AN OUTSTANDING EVENTBroszura konferencyjna

Leave a Reply

Your email address will not be published.