Udział w sesji wzięli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): Krzysztof Banaszek – Prezes, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Bart Buyse – Dyrektor Generalny na Polskę, Grupa Lufthansa; Andrzej Dąbrowski – Prezes Zarządu, OLT Express; Mariusz Dąbrowski – Prezes Zarządu, Eurolot SA; Tomasz Dziedzic – Instytut Turystyki Sp. z o.o.; Zbigniew Mączka – Wiceprezes, Urząd Lotnictwa Cywilnego; Mike Powell – CFO, Wizz Air; Artur Tomasik – Prezes, Związek Regionalnych Portów Lotniczych, Prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA; Mariusz Wiatrowski – Prezes Zarządu, Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.; Radosław Żuk – Dyrektor, Biuro Public Relations, P. P. Porty Lotnicze Moderator: Sebastian Gościniarek – Partner, BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.PAŻP reprezentowana była w panelu dyskusyjnym/sesji przez Prezesa Krzysztofa Banaszka. Przedstawiono informację o prognozach ruchu na rok 2012 oraz wyniku za cztery miesiące osiągniętym w Polsce na tle spadków zanotowanych w Europie. W trakcie dyskusji wskazano na duże możliwości operacyjne polskich lotnisk regionalnych, które po rozbudowie przed EURO są w stanie obsłużyć nawet 4-5 razy więcej operacji lotniczych na dobę w stosunku do obecnie osiąganych wyników. Odnosząc się do kwestii ryzyka poszczególnych podmiotów w branży, PAŻP wskazała na ciągle występujący brak standardów odnośnie wymagań przewoźników w zakresie minimalnego wyposażenia lotnisk w sprzęt i służby oraz skorelowanych z tym kosztów zapewnienia infrastruktury i służb ATS. Ponadto przypomniano, że w roku 2012 działają mechanizmy podziału ryzyka w zakresie finansowania służb żeglugi powietrznej wynikające z odejścia od dotychczasowej koncepcji pokrywania wszystkich kosztów ATM/CNS przez użytkowników przestrzeni / przewoźników.Szczegóły prezentowane przez PAŻP znajdują się w pliku

Więcej informacji o ruchu lotniczym w Europie i w Polsce na stronie WWW PAŻP:

http://demopansa.pl/

http://demopansa.pl/Więcej informacji o ruchu lotniczym w Europie i w Polsce:

Leave a Reply

Your email address will not be published.