Przewiduje się, że w roku 2012 nastąpi wzrost liczby operacji o ok. 1.6% (±1.5%).

W roku 2013 przewidywany wzrost wyniesie 3.5% (±1%).W Polsce zakłada się nieznaczną zmianę prognoz w stosunku do wcześniejszych wyliczeń. W założeniach PAŻP podtrzymane zostaną ustalone w roku 2011 prognozy dotyczące średniego wzrostu ruchu lotniczego w 2012 roku, na poziomie 8, 7 procent.Więcej w pliku dostępnym pod adresem:

http://www.eurocontrol.int/

Leave a Reply

Your email address will not be published.