Członkowie Stowarzyszenia Europejskich Linii Lotniczych (AEA) odnotowali niewielkie wzrosty przewozów pomimo spadków ilości oferowanych foteli. Oznacza to znaczną poprawę współczynników wykorzystania miejsc pasażerskich http://www.prtl.pl/Podobne spostrzeżenia co do kondycji rynku lotniczych przewozów pasażerskich można znaleźć w styczniowym raporcie Eurocontrol. Spadkowa tendencja ruchu, która rozpoczęła się jeszcze w listopadzie 2011 r. jest w styczniu kontynuowana. Zanotowano spadek w porównaniu do stycznia 2011 roku o 2,6 procenta.

Wskaźnik średniego opóźnienia AFTN na operację lotniczą był najniższy w ciągu ostatnich 13 miesięcy (średnio 0,7 minuty). Pogoda była główną przyczyną styczniowych opóźnień. Lotniska takie jak Stambuł, Amsterdam i Londyn Heathrow nie potrafiły sobie poradzić z mrozem i znacznymi opadami śniegu.

http://www.eurocontrol.int/

Leave a Reply

Your email address will not be published.