Efektem dwudniowego posiedzenia Rozszerzonego Komitetu do spraw Opłat Trasowych Eurocontrol, jest m.in. akceptacja przyszłorocznej stawki jednostkowej trasowej opłaty nawigacyjnej w polskiej przestrzeni powietrznej.Stawki jednostkowe trasowych opłat nawigacyjnych, które obowiązywać będą od stycznia 2010 r we wszystkich państwach członkowskich EUROCONTROL są uwidocznione na mapie (stawki krajowe). Ostateczna stawka, według której będą przewoźnicy regulować swoje rachunki zastanie jeszcze zwiększona o opłatę administracyjną.Opłaty nawigacyjne, są ustalane rokrocznie, w tym samym czasie, we wszystkich krajach europejskich, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1794. Przepisy te nakładają na podmioty zarządzające żeglugą powietrzną, obowiązek kalkulowania wysokości opłat w sposób, w którym dochody mają pokryć jedynie koszty wykonywania usług.Europejscy dostawcy usług powietrznych, w przypadku Polski jest to PAŻP, są organizacjami „non profit”. Oznacza to tyle, że ich działalność nie może generować zysków, ale jednocześnie nie może generować strat. Jeżeli dochody z wyliczonych opłat przewyższą koszty, to zarządzający ruchem lotniczym jest zobowiązany do „oddania” tej nadwyżki liniom lotniczym, za pomocą obniżonych stawek opłat w latach następnych. W przypadku odwrotnej sytuacji, czyli powstania straty, linie muszą ją zrekompensować w przyszłości.

Leave a Reply

Your email address will not be published.