EUROCONTROL – Europejska organizacja ds. bezpieczeństwa żeglugi powietrznej opublikowała chronologię restrykcji wprowadzanych w europejskiej przestrzeni powietrznej oraz reakcję EUROCONTROL.

http://www.eurocontrol.int
W dniu 14 kwietnia 2010 r. EUROCONTROL Central Flow Management Unit (Centralna jednostka organizacyjna EUROCONTROL, odpowiedzialna za zarządzanie ruchem lotniczym w Europie. Powołana w celu efektywnego wykorzystania dostępnych pojemności przestrzeni powietrznej oraz wykluczenia zjawiska przeciążenia w powietrzu, czyli ruchu większego od dostępnej, bezpiecznej pojemność – znana, jako CFMU) otrzymał pierwsze wiadomości o erupcji wulkanu w Islandii, a wskazujące na możliwe konsekwencje ruchu lotniczego w Europie.
W niedzielę 18 kwietnia 2010 r. obserwujemy najniższy poziom ruchu lotniczego w Europie w czasie wulkanicznego kryzysu.

Tego dnia ruch lotniczy odbywał się w liczbie mniejszej niż 20 procent normalnej liczby operacji lotniczych.


14 kwietnia 2010 r. zrealizowano 28 087 operacji lotniczych, w porównaniu do 27.912 tego samego dnia tygodnia poprzedzającego kryzys.

O godzinie 10.13 czasu środkowoeuropejskiego została wysłana pierwsza wiadomość email zaraz po otrzymaniu wiadomości z Centrum Doradczego ds. Pyłu Wulkanicznego (Volcanic Ash Advisory Centre).

O godzinie 14.30 i 18.30 CET, czasu środkowoeuropejskiego, zorganizowano dwie telekonferencje. Londyn poinformował, że przygotowuje się ( w najgorszym przypadku) do ograniczenia przestrzeni powietrznej.

Pierwsze restrykcje zostały wprowadzone tego dnia w godzinach wieczornych. Norwegia i Wielka Brytania (Szkocja) to pierwsze kraje, które dokonały ograniczeń w swoich przestrzeniach powietrznych. O północy, również Szwecja i Finlandia wprowadziły ograniczenia
15 kwietnia 2010 r. zrealizowano 20 842 operacji lotniczych, w porównaniu do 28 578 tego samego dnia tygodnia poprzedzającego kryzys.

W nocy z 14 na 15 kwietnia, wstrzymano ruch w wielu fragmentach brytyjskiej przestrzeni powietrznej, rozsianych po całej Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem obszaru na południe od Birmingham. Podobne decyzje podjęły Dania i Irlandia. Dodatkowe regulacje zastosowano w Szwecji i Norwegii. O godzinie 12.00 CET czasu środkowoeuropejskiego, również w Holandii, Belgii i południowej Szwecji.

O godzinie 12:30 CET, EUROCONTROL opublikował informację prasową o powstałej sytuacji oraz rozpoczął informowanie o sytuacji przy użyciu Twistera, gdzie udzielał odpowiedzi na pytania pasażerów, dziennikarzy i lotniczych specjalistów.

O godzinie 14.00 czasu środkowoeuropejskiego, zamknięto centralny sektor przestrzeni powietrznej nad Maastricht (kluczowy dla europejskiego ruchu lotniczego)

Francuska przestrzeń powietrzna pozostała w większości dostępna dla ruchu aż do następnego dnia, z wyjątkiem sektorów: Lille i Reims gdzie wprowadzono ograniczenia ruchu około 15.00 CET.
16 kwietnia 2010 r. na europejskim niebie obsłużono tylko 11 650 w porównaniu do zwykłego ruchu w wielkości 28 597 operacji lotniczych, właściwych dla tego samego dnia w tygodniu poprzedzającym kryzys.

Przestrzeń powietrzną Niemiec, oraz wschodniej i południowej Europy pozostała otwarta do 16 kwietnia. Eurocontrol wydaje komunikaty prasowe dwa razy dziennie, a jej konto na portalu Twitter jest zasypywane pytaniami dotyczących statusu ograniczeń w przestrzeni powietrznej.
17 kwietnia 2010 r. obsłużono 5 335 operacji lotniczych w porównaniu do zwykłego ruchu w wielkości 22 653 operacji lotniczych, właściwych dla tego samego dnia w tygodniu poprzedzającym kryzys.

W nocy z 16 na 17 kwietnia nastąpiła zmiana regulacji prawnych dotyczących ruchu lotniczego. Od północy 16 kwietnia, Francja wstrzymuje ruch w swoich sektorach przestrzeni powietrznej Reims, Paryż i Brest. Langen (Dusseldorf i Frankfurt), Karlsruhe i sektor Bremen są zamknięte w nocy do 12.00 czasu CET dnia następnego. Sektory Mediolan i Padwa są niedostępne od 04.00 CET. Sektory. Decyzja o zamknięciu dla ruchu lotniczego sektorów Genewa i Zurych zapadła w nocy. W sektorach Maastricht i Rhein są możliwe jedynie loty powyżej pułapu FL360.

Na niektórych lotniskach w Wielkiej Brytanii (Liverpool, Newcastle, Leeds Bradford), stopniowo zmniejszane są restrykcje. Ograniczenia w ruchu obowiązują w przestrzeni powietrznej do pułapu FL210.

Estonia i północna Polska wprowadzają ograniczenia dla lotów wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów. Podobne zostały wprowadzone od 05.30 CET w sektorze Monachium.

Czechy od 11.00 CET, a od 13.10 CET podobny krok podejmują Słowacja i Węgry. Austria wprowadza ograniczenia w swojej przestrzeni powietrznej od 17.00 CET (decyzja ta zastąpiła wcześniejsze ostrzeżenie nawigacyjne „Danger Area”).

O godz. 21.00 CET, podobne działania podjęły również Rumunia i Ukraina.
18 kwietnia 2010 r. obsłużono zaledwie 5 204 operacji lotniczych w porównaniu do zwykłego ruchu w wielkości 24 965 operacji lotniczych, właściwych dla tego samego dnia w tygodniu poprzedzającym kryzys.

Sytuacja w nocy z 17 na 18 kwietnia była stabilna. W południe czasu środkowoeuropejskiego CET, londyński instytut Centrum Doradcze ds. Pyłu Wulkanicznego (Volcanic Ash Advisory Centre VAAC) sygnalizuje nadchodzącą poprawę sytuacji. Sektor Madryt anuluje wszystkie ograniczenia. Podobnie sektory Bordeaux i Marsylia i Bordeaux.

Od 16.00 CET, wznowiono ruch w przestrzeni powietrznej powyżej pułapu FL200 w następujących obszarach: Maastricht, Rhein, region Bremen, wszystkie Hiszpania, Francja, Austria, Polska, Włochy i Szwajcaria. Od godz. 17.20 CET, sektor Mediolan i Padwa wdraża podobne decyzje, otwiera przestrzeń powietrzną powyżej pułapu FL200.
19 kwietnia 2010 r. do 9330 wzrosła liczba obsłużonych operacji lotniczych. Tego samego dnia tygodnia w okresie poprzedzającym kryzys obsługiwano 28 126 operacji lotniczych.

Tego dnia nie wprowadzono ograniczeń jedynie w następujących częściach przestrzeni:

Niemcy, Maastricht powyżej pułapu FL200

Francja + FL210;

Republika Czeska + FL245;

Rumunia + FL285;

Bratysława i Szwajcarii powyżej FL285;

Ukraina, Hiszpania i Bułgaria.

Austria publikuje ostrzeżenia nawigacyjne, tworzy strefy zagrożenia „danger area” w przestrzeni powietrznej, gdzie piloci mogli uzyskać zezwolenie na loty.

Komisja Europejska i EUROCONTROL zorganizowały spotkanie w godzinach porannych w celu przygotowania spotkania EU-27 Ministrów Transportu o godzinie 15.00 CET.
20 kwietnia 2010 r. liczba obsłużonych operacji lotniczych wzrosła do 13 101. Tego samego dnia tygodnia w okresie poprzedzającym kryzys obsługiwano 27 508 operacji lotniczych.

Od godz. 06.00 CET, wchodzą w życie nowe procedury EUROCONTROL. W ciągu dnia, większość przestrzeni powietrznej jest dostępną, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie restrykcje utrzymano do godz. 20.00

Dolna niemiecka przestrzeń powietrzna, poniżej FL205 jest dostępna dla lotów VFR.
21 kwietnia 2010 r. liczba obsłużonych operacji lotniczych wzrosła do 21 916. Tego samego dnia tygodnia w okresie poprzedzającym kryzys obsługiwano 28 087 operacji lotniczych.
22 kwietnia 2010. Tego dnia ruch lotniczy powrócił do normalnej wielkości. Zrealizowano 27.284 lotów, w porównaniu do 28.578 operacji lotniczych obsłużonych tego samego dnia tygodnia, dwa tygodnie wcześniej.


http://www.eurocontrol.int/…chronology.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.