Grudzień wyglądał lepiej jednak był jedynie efekt statystyczny wywołany niskimi statystykami ruchu z poprzedniego grudnia 2010 roku, kiedy śnieżyce negatywnie wpłynęły na ruch lotniczy.

Począwszy od stycznia 2012 roku, wielkość ruchu lotniczego utrzymuje się poniżej poziomu zeszłorocznego o około 3,5 proc.

Na tym tle statystyki polskie wyglądają relatywnie dobrze. Na podkreślenie zasługuje nie tylko rosnąca liczba operacji lotniczych ale i ich punktualność.

PAŻP kontynuuje zapoczątkowaną w latach 2010-2011 poprawę, redukcję wskaźnika opóźnień, który w sezonie zimowym wyniósł jedynie 0,19 min/lot i jest jednym z lepszych wyników.Jak z punktualnością poradziły sobie inne agencje zapewniające służby żeglugi powietrznej można przeczytać tu: Raport „Zima 2011-2012”

Leave a Reply

Your email address will not be published.