Podczas konferencji, zaproszeni goście podsumowali rzeczywiste rezultaty organizacji w naszym kraju Mistrzostw Europy w piłce nożnej, w tym omówiono wpływ imprezy sportowej na rozwój i modernizację gospodarki, rozwój ruchu turystycznego, zaangażowanie społeczeństwa i wizerunek Polski, przekładających się na ocenę marki naszego kraju.Eksperci przedyskutowali zarówno proces przygotowań, jak też realizację zadań w czasie Euro 2012 oraz rezultaty, jakie Mistrzostwa przyniosły miastom-gospodarzom i całemu krajowi. Podkreślono, że w trakcie Euro 2012 Polskę odwiedziło ponad 677 tys. zagranicznych turystów i kibiców z ponad stu krajów świata. Zaznaczono, że pomimo, że zagranicznych turystów i kibiców było w trakcie Euro 2012 w Polsce nieco mniej niż wstępnie zakładano, to ich wydatki podczas Mistrzostw w naszym kraju były o ponad 30% większe od prognozowanych i wyniosły ponad 1,121 mld złotych.Eksperci podkreślili, że pozytywnym efektem organizacji Euro 2012 stało się przyśpieszenie realizacji strategicznych dla dalszego rozwoju kraju i komfortu życia Polaków inwestycji infrastrukturalnych, w tym inwestycji lotniskowych. Zaznaczono jednocześnie, że inwestycje te zostałyby zrealizowane także wówczas, gdyby Polska nie organizowała Euro 2012, lecz przygotowania do Mistrzostw wpłynęły na znaczące przyśpieszenie realizacji tych projektów.Uczestnicy konferencji przyznali także, że przygotowania do Mistrzostw oraz organizacja imprezy sportowej pozwoliły na zbudowanie w Polsce niezwykle cennego kapitału społecznego. W trakcie Mistrzostw Europy Polacy poczuli się prawdziwymi gospodarzami i uwierzyli w swój własny sukces. Jednym z obszarów, który został pozytywnie oceniony jest infrastruktura transportowa (w tym infrastruktura transportu lotniczego) oraz osiągnięte wyniki operacyjne na polskich lotniskach w czasie Euro 2012.Więcej informacji na temat podsumowania Euro 2012 można uzyskać w:

• Raporcie IMPACT na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski (raport przygotowany przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego).• Raporcie „Przyjazdy cudzoziemców do Polski w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 na tle przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w czerwcu 2012 roku” (raport przygotowany przez Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki).• Raporcie „Zarządzanie projektowe w projektach strategicznych dla Polski na przykładzie Euro 2012″ (raport przygotowany przez firmę Deloitte).Więcej informacji:

http://www.2012.org.pl/pl/aktualnosci/

http://www.forbes.pl/Podsumowanie EURO przez PAŻP:

“Wielkość twojej gry nie zależy od tego jak duży jesteś”

Podsumowanie przygotowań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012Pliki prezentacji przedstawiających uzyskane w poprzednich miesiącach roku 2012 wyniki na polskim niebie dostępne są w informacjach PAŻP z konferencji:

„Polski rynek w 2013 roku – rozwój, stagnacja czy kryzys?” – czwarte Aviation Breakfast – PwC

Leave a Reply

Your email address will not be published.