Słuchacze rozpoczynający dziś kurs mają przed sobą kilkanaście miesięcy szkolenia teoretycznego i praktycznego, w trakcie którego każdy kolejny etap zdobywania wiedzy i umiejętności kończy się egzaminem. Wieloetapowe szkolenie będzie prowadzone według nowych, znacznie zmodernizowanych programów i planów szkolenia w jednostce, lepiej dostosowanych do środowiska pracy kontrolerów ruchu lotniczego (krl).Standardowy harmonogram szkolenia obejmuje:w ramach szkolenia wstępnego:– szkolenie teoretyczne – kurs podstawowy BASIC (12 – 13 tygodni);

– sesja egzaminacyjna – teoretyczna (2 tygodnie);

– szkolenie teoretyczne – kurs w zakresie uprawnienia RATING (6 – 7 tygodni);

– sesja egzaminacyjna – teoretyczna (2 tygodnie);

– szkolenie praktyczne – symulatorowe – kurs w zakresie uprawnienia RATING (5-5,5 miesiąca);

– egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL Student-Air Traffic Controller Licence);w ramach szkolenia na docelowym miejscu pracy:– szkolenie praktyczne w jednostce (OJT – On-the-Job Training) na stanowisku operacyjnym – (9-10 miesięcy);

– egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego (ATCL Air Traffic Controller Licence);Szkolenie kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego prowadzone jest przez wysokokwalifikowanych specjalistów, doświadczonych pracowników PAŻP oraz czynnych zawodowo instruktorów – kontrolerów ruchu lotniczego.Aktualnie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w ramach szkolenia wstępnego, szkoli się już 53 kandydatów na krl, wyłonionych w poprzednich naborach.

Ponadto do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego przygotowuje się 47 praktykantów posiadających licencję S-ATCL. Po przeprowadzeniu wszystkich planowanych na rok 2015 naborów, w ramach których wyłonionych zostanie około 80 nowych słuchaczy, pod koniec 2015 roku w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ma kształcić się blisko 200 kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego.Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zdobyć zawód kontrolera ruchu lotniczego, a wyróżniają się ponadprzeciętną spostrzegawczością, refleksem, szybkim kojarzeniem faktów, wyobraźnią przestrzenną, odpornością na stres oraz dobrze znają język angielski na następny nabór, który rozpocznie się w kwietniu br.Więcej o kursie w zakładce Karierafot. K.Dybowski PAŻP

Leave a Reply

Your email address will not be published.