Zgodnie z zapisami umowy, PAŻP wydzierżawi od zarządcy poznańskiego portu nieruchomość o powierzchni 7681 m2, zlokalizowaną w północnej części lotniska. Do końca 2014 roku powstanie tam obiekt PAŻP zwieńczony wieżą kontroli ruchu lotniczego.Obecna wieża kontroli ruchu lotniczego zlokalizowana jest w sąsiedztwie terminala General Aviation (małego lotnictwa), natomiast ośrodek z infrastrukturą techniczno-administracyjną znajduje się w odległości 3 km od lotniska.Zawarcie umowy dotyczącej dzierżawy gruntu to kolejny krok w kierunku powstania nowego ośrodka kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu. Decyzja o jego budowie to rezultat wzrastającego ruchu lotniczego i wynikająca z tego potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych przez PAŻP.Komunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.